Tin tức
Viếng Ông Nguyễn Bá Thanh

Cùng với niềm thương tiếc của nhân dân Đà Nẵng đối với cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh

Giám đốc công ty đã từ Tp.HCM bay ra Đà Nẵng để viếng ông.

0903.760.787