HOATHANG ALTERNATOR

Công nghệ Stamford nỏi tiếng thế giới

Linh kiện, vật liệu nhập khẩu 100%

Phù hợp với hầu hết các ứng dụng, môi trường làm việc khác nhau

ALTERNATOR CONTINUOUS CONTINUOUS   ALTERNATOR CONTINUOUS CONTINUOUS
MODEL KVA KW   MODEL KVA KW
HT164A 8.1 6.5   HT274J 225 180
HT164B 11 8.8   HT4C 250 200
HT164C 13.5 10.8   HT4D 300 235
HT164 D 16 12.8   HT4E  325 260
HTI184E 22.5 18   HT4FS 350 275
HT184F 27.5 22   HT4F  380 300
HT184G 31.3 25   HT4FL 400 320
HT184H 37.5 30   HT5C 450 360
HT184J 40 32   HT5D 500 400
HT224C 42.5 34   HT5ES 563 450
HT224D 50 40   HT5E  600 480
HT224E 60 50   HT5FS 625 500
HT224F 72.5 60   HT5F  680 536
HT224G 85 70   HT6B 750 600
HT274C 100 80   HT6C 800 640
HT74E 125 100   HT6D 910 728
HT274EF 140 112   HT6E 1000 800
HT274F 150 120   HT6F 1125 900
HT274G 180 150   HT6G 1250 1000
HT274H 200 160        
Products related

0903.760.787